999+ Thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ý nghĩa, hài hước

Nếu đang tìm những câu thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn thì bài viết này sẽ tổng hợp lại những ca dao, thành ngữ tục ngữ này một cách đầy đủ nhất. Cùng GenZ Đọc Sách tham khảo các câu ca dao tục ngữ có từ ăn ngay sau đây nhé!

Thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ở đầu

Thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ở đầu
Thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ở đầu

Sau đây là những câu thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ở đầu. Những câu ca dao tục ngữ với từ ăn này nói về rất nhiều khía cạnh của cuộc sống. Hãy cùng GenZ Đọc Sách tham khảo để tìm được các câu ca dao tục ngữ có từ ăn phù hợp nhé!

 1. Ăn bánh trả tiền
 2. Ăn bánh vẽ
 3. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng
 4. Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi
 5. Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ
 6. Ăn bát cơm nhớ công ơn cha mẹ
 7. Ăn bát mẻ nằm chiếu manh
 8. Ăn Bắc nằm Nam
 9. Ăn bất thùng chi thình
 10. Ăn bậy nói càn
 11. Ăn bền tiêu càn
 12. Ăn biếu ngồi chiếu cạp điều
 13. Ăn biếu ngồi chiếu hoa
 14. Ăn bòn dòn tay ăn mày say miệng
 15. Ăn bóng nói gió
 16. Ăn bốc ăn bải
 17. Ăn bơ làm biếng
 18. Ăn bớt bát nói bớt lời
 19. Ăn bớt cơm chim
 20. Ăn bún thang cả làng đòi cà cuống
 21. Ăn bữa hôm lo bữa mai
 22. Ăn bữa sáng dành bữa tối
 23. Ăn bữa sáng lo bữa tối
 24. Ăn bữa trưa chừa bữa tối
 25. Ăn cá bỏ lờ
 26. Ăn cá nhả xương ăn đường nuốt chậm
 27. Ăn cái rau trả cái dưa
 28. Ăn cám trả vàng
 29. Ăn càn nói bậy
 30. Ăn canh không chừa cặn
 31. Ăn cạnh nằm kề
 32. Ăn cay uống đắng
 33. Ăn cáy bưng tay
 34. Ăn cắp ăn nẩy
 35. Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt
 36. Ăn cầm chừng
 37. Ăn cận ngồi kề
 38. Ăn cây nào rào cây nấy
 39. Ăn cây táo rào cây nhãn
 40. Ăn cây táo rào cây sung
 41. Ăn cây táo rào cây xoan
 42. Ăn chả bõ nhả
 43. Ăn cháo báo hại cho con
 44. Ăn cháo đá bát
 45. Ăn cháo đái bát
 46. Ăn cháo để gạo cho vay
 47. Ăn cháo lá đa
 48. Ăn cháo lú
 49. Ăn cháo thí
 50. Ăn chay nằm đất
 51. Ăn chay niệm Phật
 52. Ăn chắc mặc bền
 53. Ăn chắc mặc dày
 54. Ăn chẳng bõ nhả
 55. Ăn chẳng cầu no
 56. Ăn chẳng có khó đến mình
 57. Ăn chẳng có khó đến thân
 58. Ăn chẳng đến no lo chẳng đến phận
 59. Ăn chẳng hết thết chẳng khắp
 60. Ăn chẳng nên đọi nói chẳng nên lời
 61. Ăn chắt để dành
 62. Ăn chân sau cho nhau chân trước
 63. Ăn châu chấu ỉa ông voi
 64. Ăn chì cho, buôn thì so
 65. Ăn cho đều kêu cho sòng
 66. Ăn cho đều tiêu cho sòng
 67. Ăn cho no đo cho thẳng
 68. Ăn cho sạch, bạch cho thông
 69. Ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột
 70. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
 71. Ăn chung mủng riêng
 72. Ăn chung ở chạ
 73. Ăn chung ở lộn
 74. Ăn chuối không biết lột vỏ
 75. Ăn chưa no, lo chưa tới
 76. Ăn chưa sạch, bạch chưa thông
 77. Ăn chưa tàn miếng trầu
 78. Ăn chực đòi bánh chưng
 79. Ăn chực nằm chờ
 80. Ăn chực nằm nhà ngoài
 81. Ăn có chỗ, đỗ có nơi
 82. Ăn có giờ, làm có buổi
 83. Ăn có mời, làm có khiến
 84. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 85. Ăn có nơi, chơi có chốn
 86. Ăn có nơi, ngồi có chốn
 87. Ăn có sở, ở có nơi
 88. Ăn có thời, chơi có giờ
 89. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng
 90. Ăn cỗ có phần
 91. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau
 92. Ăn cỗ là tổ việc làng
 93. Ăn cỗ muốn chòi mâm cao
 94. Ăn cỗ ngồi áp vách, ăn khách ngồi thành bàn
 95. Ăn cỗ nói chuyện đào ao
 96. Ăn cỗ phải lại mâm
 97. Ăn cỗ tìm đến, đánh nhau tìm đi
 98. Ăn cơm chùa ngọng miệng
 99. Ăn cơm chúa múa tối ngày
 100. Ăn cơm chưa biết trở đầu đũa
 101. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 102. Ăn cơm còn có đổ
 103. Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày
 104. Ăn cơm hom, ngủ giường hòm
 105. Ăn cơm hớt thiên hạ
 106. Ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không nhạc
 107. Ăn cơm không rau như đánh nhau không người gỡ
 108. Ăn cơm không rau như đau không thuốc
 109. Ăn cơm làm cỏ chăng bỏ đi đâu
 110. Ăn cơm lừa thóc, ăn cóc bỏ gan
 111. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
 112. Ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài
 113. Ăn cơm người, nằm nhà ngoài
 114. Ăn cơm nhà nọ, kháo cà nhà kia
 115. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
 116. Ăn cơm nhà vác bài ngà cho quan
 117. Ăn cơm nhà, vác ngà voi
 118. Ăn cơm phải biết trở đầu đũa
 119. Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật
 120. Ăn cơm tấm, ấm ổ rơm
 121. Ăn cơm tấm nói chuyện triều đình
 122. Ăn cơm thừa canh cặn
 123. Ăn cơm trước kẻng
 124. Ăn cơm vào mẹt, uống nước vào mo
 125. Ăn cơm với cà là nhà có phúc
 126. Ăn cơm với cá, cơm chó còn đâu
 127. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 128. Ăn cơm với mắm phải ngắm về sau
 129. Ăn cơm với rau phải ngắm sau ngắm trước
 130. Ăn củ ủ nhiều
 131. Ăn của bụt, thắp hương thờ bụt
 132. Ăn của chùa phải quét lá đa
 133. Ăn của ngon, mặc của tốt
 134. Ăn của người ta rồi ra phải trả
 135. Ăn của người vâng hộ người
 136. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
 137. Ăn cùng chó, nói xó cùng ma
 138. Ăn cướp cơm chim
 139. Ăn k*t không biết thối
 140. Ăn dầm nằm dề
 141. Ăn dò sau cho dò trước
 142. Ăn dơ ở bẩn
 143. Ăn dùa thua chịu
 144. Ăn dưa chừa rau
 145. Ăn dứa đằng đít, ăn mít đằng đầu
 146. Ăn dưng ở nể
 147. Ăn đã vậy, múa gậy làm sao
 148. Ăn đàn anh, làm đàn em
 149. Ăn đằng sóng nói đằng gió
 150. Ăn đất nằm sương
 151. Ăn đầu ăn đuôi
 152. Ăn đầu sóng nói đầu gió
 153. Ăn đấu làm khoán
 154. Ăn đấu trả bồ
 155. Ăn đậu nằm nhờ
 156. Ăn đậu ở nhờ
 157. Ăn đây nói đó
 158. Ăn đầy bụng ỉa đầy bồ
 159. Ăn đầy mồm đầy miệng
 160. Ăn đến nơi làm đến chốn
 161. Ăn đều tiêu sòng
 162. Ăn đi ăn lại, ăn tái ăn hồi
 163. Ăn đói mặc rách
 164. Ăn đói nằm co
 165. Ăn đói qua ngày, ăn vay nên nợ
 166. Ăn đổ ăn vãi
 167. Ăn đổ làm vỡ
 168. Ăn đồng chia đủ
 169. Ăn đỡ làm giúp
 170. Ăn đời ở kiếp
 171. Ăn đợi nằm chờ
 172. Ăn đưa xuống, uống đưa lên
 173. Ăn được ngủ được là tiên
 174. Ăn đường nằm chợ
 175. Ăn đường ngủ chợ
 176. Ăn gạo tám chực đình đám mới có
 177. Ăn già ăn non
 178. Ăn giả vạ thật
 179. Ăn gian ăn lận
 180. Ăn gian nói dối
 181. Ăn giấy bỏ bìa
 182. Ăn gió nằm sương
 183. Ăn giỗ ngồi áp vách, có khách ngồi thành bàn
 184. Ăn gỏi chẳng cần lá mơ
 185. Ăn gỏi không cần lá mơ
 186. Ăn gỏi không lá me
 187. Ăn gửi nằm nhờ
 188. Ăn ha hả, trả ngùi ngùi
 189. Ăn hại đái nát
 190. Ăn ham chắc mặc ham bền
 191. Ăn hàng con gái, đái hàng bà lão
 192. Ăn hàng ngủ quán
 193. Ăn hết cả phần con phần cháu
 194. Ăn hết cả phần cơm chó
 195. Ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vợ
 196. Ăn hết mâm trong ra mâm ngoài
 197. Ăn hết nạc vạc đến xương
 198. Ăn hết nạc vạc tới xương
 199. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 200. Ăn hết nước hết cái
 201. Ăn hết phần chồng phần con
 202. Ăn hiền ở lành
 203. Ăn hơn hờn thiệt
 204. Ăn hơn nói kém
 205. Ăn hương ăn hoa
 206. Ăn ít mau tiêu, ăn nhiều tức bụng
 207. Ăn ít ngon nhiều
 208. Ăn ít ngon nhiều, ăn đều tiêu sòng
 209. Ăn ít no dai
 210. Ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói
 211. Ăn ké ở đậu
 212. Ăn khêu hai, ngồi dai khêu một
 213. Ăn khi đói, nói khi hay
 214. Ăn khi đói, nói khi say
 215. Ăn khoai cả vỏ
 216. Ăn khoai lang trả tiền bánh rán
 217. Ăn khoan ăn thai vừa nhai vừa nghĩ
 218. Ăn không biết chùi mép
 219. Ăn không biết dở đầu đũa
 220. Ăn không biết lo, của kho cũng hết
 221. Ăn không biết no lo chẳng tới
 222. Ăn không biết trở đầu đũa
 223. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc
 224. Ăn không được, đạp đổ
 225. Ăn không được, phá cho hôi
 226. Ăn không kịp nuốt
 227. Ăn không kịp thở
 228. Ăn không nên đọi, nói không nên lời
 229. Ăn không nên, làm không ra
 230. Ăn không ngon, ngủ không yên
 231. Ăn không ngồi rồi
 232. Ăn không ngồi rồi lở đồi lở núi
 233. Ăn không nói có
 234. Ăn không rau như đau không thuốc
 235. Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc cũng bồng em
 236. Ăn kĩ làm dối
 237. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
 238. Ăn kiêng nằm cữ
 239. Ăn la ăn liếm
 240. Ăn lãi tùy chốn, bán vốn tùy nơi
 241. Ăn làm sao nói làm vậy
 242. Ăn lạt mới biết thương mèo
 243. Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền
 244. Ăn lắm hết ngon, nói lắm hết lời khôn
 245. Ăn lắm ỉa nhiều
 246. Ăn lắm thèm nhiều
 247. Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó
 248. Ăn lắm trả nhiều
 249. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 250. Ăn lấy đặc, mặc lấy dày
 251. Ăn lấy đời, chơi lấy thì
 252. Ăn lấy hương lấy hoa
 253. Ăn lấy no, mặc lấy ấm
 254. Ăn lấy thơm, lấy tho chứ không lấy no, lấy béo
 255. Ăn lấy vị chứ ai lấy bị mà mang
 256. Ăn lên bắc, chạy giặc xuống nam
 257. Ăn liều tiêu bậy
 258. Ăn lỗ miệng, liệng lỗ trôn
 259. Ăn lỗ miệng, tháo lỗ trôn
 260. Ăn lông ở lỗ
 261. Ăn lời tuỳ vốn bán vốn tuỳ nơi
 262. Ăn lời từng vốn bán vốn từng nơi
 263. Ăn lúa tháng năm, trông trăng rằm tháng tám
 264. Ăn lúc đói, nói lúc hay
 265. Ăn lúc đói, nói lúc say
 266. Ăn lường ăn quỵt, vỗ đít chạy làng
 267. Ăn mày cầm tinh bị gậy
 268. Ăn mày chẳng tày giữ bị
 269. Ăn mày đánh đổ cầu ao
 270. Ăn mày đòi xôi gấc
 271. Ăn mày không tày giữ bị
 272. Ăn mày lại hoàn bị gậy
 273. Ăn mày mà đòi xôi gấc
 274. Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con
 275. Ăn mày quen ngõ
 276. Ăn mắm khát nước
 277. Ăn mắm lắm cơm
 278. Ăn mắm mút dòi
 279. Ăn mắm phải ngắm về sau
 280. Ăn mắm phải nhắm chén cơm
 281. Ăn mặn khát nước
 282. Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối
 283. Ăn mận trả đào
 284. Ăn mật trả gừng
 285. Ăn miếng chả, giả miếng nem
 286. Ăn miếng ngon, chồng con trả người
 287. Ăn miếng ngon, nhớ chồng con ở nhà
 288. Ăn miếng ngọt, trả miếng bùi
 289. Ăn miếng trả miếng
 290. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 291. Ăn mòn bát mòn đũa
 292. Ăn mòn bát vẹt đũa
 293. Ăn mòn đũa mòn bát
 294. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng
 295. Ăn một bát, hát một câu
 296. Ăn một, đền mười
 297. Ăn một đọi, nói một lời
 298. Ăn một đời, chơi một thì
 299. Ăn một lại muốn ăn hai
 300. Ăn một mâm, nằm một chiếu
 301. Ăn một mâm, nằm một giường
 302. Ăn một miếng, tiếng cả đời
 303. Ăn một miếng, tiếng để đời
 304. Ăn một miếng, tiếng một đời
 305. Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân
 306. Ăn một mình thì tức, làm một mình thì bực
 307. Ăn một nơi, ấp một nơi
 308. Ăn một nơi, nằm một chốn
 309. Ăn một nơi, ngủ một nẻo
 310. Ăn một thời, chơi một thì
 311. Ăn muối còn hơn ăn chuối chết
 312. Ăn mướp bỏ xơ
 313. Ăn nạc bỏ cùi
 314. Ăn nay lo mai
 315. Ăn năn thì sự đã rồi
 316. Ăn nên đọi nói nên lời
 317. Ăn nên làm ra
 318. Ăn nên nợ, đỡ nên ơn
 319. Ăn ngay nói thẳng, chẳng sợ mất lòng
 320. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 321. Ăn ngay ở lành
 322. Ăn ngay ở thật
 323. Ăn ngập mặt ngập mũi
 324. Ăn ngon mặc đẹp
 325. Ăn ngon ngủ kĩ
 326. Ăn ngọn nói hớt
 327. Ăn ngọt trả bùi
 328. Ăn ngồi tựa bức vách, có khách bảo ngụ cư
 329. Ăn ngược nói ngạo
 330. Ăn ngược nói xuôi
 331. Ăn nhà chú, ngủ nhà cô
 332. Ăn nhà diệc, việc nhà cò
 333. Ăn nhai không kịp
 334. Ăn nhạt mới biết thương mèo
 335. Ăn nhiều ăn ít Ăn bằng quả quýt cho nó cam
 336. Ăn nhiều nuốt không trôi
 337. Ăn nhiều ở chẳng bao nhiêu
 338. Ăn nhịn để dành
 339. Ăn nhịn để dè
 340. Ăn nhồm nhoàm như voi ngốn cỏ
 341. Ăn nhờ ở đậu
 342. Ăn nhờ ở đợ
 343. Ăn nhờ ở trọ
 344. Ăn nhờ sống gởi
 345. Ăn như bò ngốn cỏ
 346. Ăn như cũ ngủ như xưa
 347. Ăn như gấu ăn trăng
 348. Ăn như hà bá đánh vực
 349. Ăn như hộ pháp cắn trắt
 350. Ăn như hủi ăn thịt mỡ
 351. Ăn như hùm như hổ
 352. Ăn như kễnh đổ đó
 353. Ăn như mèo
 354. Ăn như mõ khoét
 355. Ăn như Nam Hạ vác đất
 356. Ăn như quỷ phá nhà chay
 357. Ăn như rồng cuốn, làm như cà cuống lội ngược
 358. Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa
 359. Ăn như tằm ăn dâu
 360. Ăn như tằm ăn lẽn
 361. Ăn như tằm ăn rỗi
 362. Ăn như thần trùng đổ đó
 363. Ăn như thúng lủng khu
 364. Ăn như thuỷ tề đánh vực
 365. Ăn như thuyền chở mã như ả chơi trăng
 366. Ăn như tráng làm như lão
 367. Ăn như vạc
 368. Ăn như xáng xúc làm như lục bình trôi
 369. Ăn no béo mỡ
 370. Ăn no cho tiếc
 371. Ăn no dửng mỡ
 372. Ăn no đến cổ còn thèm
 373. Ăn no giậm chuồng
 374. Ăn no hôm trước lo được hôm sau
 375. Ăn no lại ngồi mười đời không khá
 376. Ăn no lấp mề
 377. Ăn no lo đặng
 378. Ăn no lo được
 379. Ăn no lòng, đói mất lòng
 380. Ăn no mặc ấm, ngẫm kẻ cơ hàn
 381. Ăn no ngủ kĩ
 382. Ăn no ngủ kĩ, chẳng nghĩ điều gì
 383. Ăn no ngủ kĩ, chổng tĩ lên trời
 384. Ăn no phè phỡn
 385. Ăn no quầng mỡ
 386. Ăn no vác nặng
 387. Ăn nói chết cây gẫy cành
 388. Ăn nồi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào
 389. Ăn nơi nằm chốn
 390. Ăn oản của chùa phải quét lá đa
 391. Ăn ốc nói mò
 392. Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cò nói bay
 393. Ăn ở có giời
 394. Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó
 395. Ăn ở như bát nước đầy
 396. Ăn ở như chó với mèo
 397. Ăn ở trần, mần mặc áo
 398. Ăn ở với nhau như bát nước đầy
 399. Ăn ớt nói càn
 400. Ăn phải bùa mê cháo lú
 401. Ăn bát Đại Thanh nằm chiếu miếng
 402. Ăn bòn dòn tay
 403. Ăn mày say miệng
 404. Ăn bữa giỗ lỗ bữa cày
 405. Ăn bừa mứa (bừa bứa)
 406. Ăn bữa sáng dành bữa tối (lo bữa tối)
 407. Ăn buổi giỗ, lỗ buổi cày
 408. Một ngày ăn giỗ, ba ngày hút nước.
 409. Ăn cả cứt lẫn đái
 410. Ăn cà ngồi cạnh vại cà
 411. Lấy anh thì lấy đến già mới thôi
 412. Ăn cam nằm gốc cây cam
 413. Lấy anh thì lấy, về Nam không về
 414. Ăn cám xú
 415. Ăn càn nói bậy (nói bừa)
 416. Ăn canh cả mặn
 417. Ăn cắp như ranh
 418. Ăn cắp quen tay
 419. Ăn cắp vặt
 420. Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
 421. Ăn cây táo rào cây sung (xoan) (táo) (nhãn)
 422. Ăn chắc để dành
 423. Ăn chắc mặc bền (mặc dày)
 424. Ăn chẳng (Ăn chả) bõ nhả
 425. Ăn chẳng có khó đến mình (đến thân) (đến lần)
 426. Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
 427. Ăn cháo đá bát (đái bát)
 428. Ăn cháo lú (cháo thí)
 429. Ăn cho buông so
 430. Ăn chó cả lông
 431. Ăn hồng cả hột
 432. Ăn cho đều tiêu cho sòng (cho khắp)
 433. Ăn chơi cho đủ mọi mùi
 434. Ăn chơi cho hết tháng Hai
 435. Ăn chơi khắp bốn phương trời
 436. Ăn chưa no lo chưa tới
 437. Ăn chưa sạch bạch chưa thông
 438. Ăn chung ở chạ (ở lộn)
 439. Ăn có chỗ đỗ có nơi
 440. Ăn có chủ ngủ có công đường
 441. Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau (theo sau)
 442. Ăn có giờ làm có buổi
 443. Ăn có mời làm có khiến
 444. Ăn có nhai nói có nghĩ
 445. Ăn có nơi làm (ngồi) có chốn
 446. Ăn có sở ở có nơi
 447. Ăn có thời chơi có giờ
 448. Ăn coi nồi ngồi coi hướng
 449. Ăn cơm ba chén lưng lưng
 450. Ăn cơm có canh như tu hành có bạn
 451. Ăn cơm có canh tu hành có vãi
 452. Ăn cơm hom ngủ giường hòm
 453. Ăn cơm hớt
 454. Ăn cơm không rau
 455. Ăn cơm lừa thóc ăn cóc bỏ gan
 456. Ăn cơm mới nói chuyện cũ
 457. Ăn cơm nguội nằm nhà ngoài (nhà sau)
 458. Ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ
 459. Ăn cơm nhà nọ kháo cà nhà kia
 460. Ăn cơm nhà vác ngà voi
 461. Ăn cơm Phật đốt râu thầy chùa
 462. Ăn cơm Phật lật đật cả ngày
 463. Ăn cơm nhà bay thẳng tay mà ngủ
 464. Ăn cơm sao đặng mà mời
 465. Ăn cơm tấm ấm ổ rơm
 466. Ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật
 467. Ăn cơm trên nói hớt
 468. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o…
 469. Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 470. Ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy
 471. Ăn của Bụt thắp hương cho Bụt (thờ Bụt)
 472. Ăn của ngon mặc của tốt
 473. Ăn của người phải làm việc cho người
 474. Ăn cùng chó ló xó cùng ma
 475. Ăn cứt không biết thối
 476. Ăn đã vậy múa gậy làm sao (thì sao)
 477. Ăn đã vậy múa gậy vườn hoang
 478. Ăn đã vậy nói làm sao
 479. Ăn đàn anh làm đàn em
 480. Ăn dè dặt
 481. Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn
 482. Ăn dè xẻng
 483. Ăn đi trước lội nước theo sau
 484. Ăn độc chốc đít
 485. Ăn đong cho đáng ăn đong
 486. Ăn đua cho đáng ăn đua
 487. Ăn dùa thua chịu (thua giựt)
 488. Ăn ngủ không được là tiền vứt đi (mất tiền thêm lo)
 489. Ăn đứt thiên hạ
 490. Ăn gian nói dối đã quen
 491. Ăn gio bọ trấu
 492. Ăn giỗ đi trước lội nước đi sau (theo sau)
 493. Ăn gỏi chẳng cần (không cần) lá mơ
 494. Ăn gởi nằm nhờ
 495. Ăn ha hả trả ngùi ngùi
 496. Ăn ham chắc mặc ham dày
 497. Ăn hàng con gái đái hàng bà già (bà lão)
 498. Ăn hết đánh đòn ăn còn mất vợ
 499. Ăn hết nạc vạc đến xương (tới xương)
 500. Ăn hết nhiều ở hết bao nhiêu
 501. Ăn hóc học nên
 502. Ăn hối lộ
 503. Ăn ít mau tiêu ăn nhiều tức bụng
 504. Ăn ít no dai, Ăn nhiều tức bụng
 505. Ăn ít no lâu ăn nhiều mau đói
 506. Ăn ít no lâu hơn ăn nhiều chóng đói
 507. Ăn không biết chùi mép (chùi miệng)
 508. Ăn không biết dở đầu đũa (trở đầu đũa)
 509. Ăn không biết lo của kho cũng hết
 510. Ăn không biết no vô lo vô nghĩ
 511. Ăn no ngủ kỹ chổng tỷ lên trời
 512. Ăn không được đạp đổ
 513. Ăn không được phá cho hôi
 514. Ăn không được thì bảo rằng hôi
 515. Ăn không nên đọi nói không nên lời
 516. Ăn không ra bữa
 517. Ăn không thì hóc chẳng xay thóc cũng bồng em
 518. Ăn kiêng ăn khem
 519. Ăn kiêng cữ
 520. Ăn kiêng khem
 521. Ăn kỹ làm dối
 522. Ăn kỹ no lâu cày sâu tốt đất
 523. Ăn kỹ no lâu cày sâu tốt lúa (tốt ruộng)
 524. Ăn la ăn lết
 525. Ăn lắm đau bụng
 526. Ăn lắm hay no cho lắm hay phiền
 527. Ăn lắm hết ngon nói lắm hết lời khôn
 528. Ăn lắm thì hết miếng ngon
 529. Ăn lấy chắc mặc lấy bền
 530. Ăn lấy đặc mặc lấy dày
 531. Ăn lấy đời chơi lấy thì
 532. Ăn lấy được
 533. Ăn lấy no mặc lấy ấm
 534. Ăn lấy thảo
 535. Ăn lấy thơm lấy tho chứ không lấy no lấy béo
 536. Ăn lấy vị không phải ăn lấy bị mà đong
 537. Ăn lỗ miệng liệng lỗ trôn (tháo lỗ trôn)
 538. Ăn lời tùy vốn bán vốn tùy nơi
 539. Ăn lúa tháng năm xem (trông) trăng rằm tháng tám
 540. Ăn lúa tháng mười xem trăng mồng tám tháng tư
 541. Ăn lúc đói nói lúc say
 542. Ăn lường ăn quịt vỗ đít chạy làng
 543. Ăn mặc như đồ ba gà
 544. Ăn mặc như em quần áo lam lũ
 545. Ăn mặn hay khát nước
 546. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối
 547. Ăn mảnh
 548. Ăn mảnh khảnh
 549. Ăn mày ăn xin
 550. Ăn mày chính thực là ta
 551. Ăn mày còn đòi sang,
 552. Ăn mày công đức
 553. Ăn mày cửa Phật
 554. Ăn mày hoàn bị gậy
 555. Ăn mày nơi cả thể làm rể nơi nhiều con
 556. Ăn miếng chả trả miếng (giả miếng) nem (bùi)
 557. Ăn miếng ngon chồng con trả người
 558. Ăn miếng ngon nhớ chồng con ở nhà
 559. Ăn miếng ngọt trả miếng bùi
 560. Ăn mít bỏ xơ
 561. Ăn một bát hát một câu
 562. Ăn một bữa một heo
 563. Ăn một đền mười
 564. Ăn một đời chơi mội thì
 565. Ăn một đọi nói một lời
 566. Ăn một mâm nằm một chiếu (một giường)
 567. Ăn một miếng tiếng để đời
 568. Ăn một nơi nằm một chốn
 569. Ăn một nơi ngủ một nẻo
 570. Ăn một thời chơi một thì
 571. Ăn muối còn hơn ăn chuối chát
 572. Ăn nên nợ đỡ nên ơn
 573. Ăn ngang nói ngược
 574. Ăn ngấu ăn nghiến
 575. Ăn ngay nói thẳng chẳng sợ mất lòng
 576. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành
 577. Ăn ngay ở thẳng
 578. Ăn ngon lành
 579. Ăn ngon ngủ kỹ
 580. Ăn ngủ bận như thợ nề
 581. Ăn ngủ đụ ỉa
 582. Ăn nhà chú ngủ nhà cô
 583. Ăn nhiều ăn ít
 584. Ăn bằng quả quít cho nó cam
 585. Ăn nhỏ nhẻ
 586. Ăn nhỏ nhẻ như mèo
 587. Ăn nhờ ở đậu (ở trọ) (ở đợ)
 588. Ăn nhồm nhoàm
 589. Ăn như hộ pháp ăn nẻ
 590. Ăn như rồng cuốn
 591. Ăn như tằm ăn dâu (ăn lẽn) (ăn rỗi)
 592. Ăn như thủy tề đánh vực
 593. Ăn no ấm cật rậm rật mọi nơi
 594. Ăn no bò cỡi
 595. Ăn no mặc ấm ngẫm kẻ cơ hàn
 596. Ăn no ngủ kỹ
 597. Ăn no ngủ kỹ chẳng nghĩ điều gì
 598. Ăn no ngủ kỹ chổng tĩ lên trời
 599. Ăn no ra ngả
 600. Ăn no rồi lại nằm khè
 601. Ăn no rồi lại nằm quèo
 602. Ăn no rửng mỡ
 603. Ăn no tận cổ còn thèm
 604. Ăn no tức bụng
 605. Ăn nói ác khẩu
 606. Ăn nồi bảy quăng ra
 607. Ăn nồi ba đưa vào
 608. Ăn nồi bảy quăng ra nồi ba quăng vào
 609. Ăn nói bộp bộp tộp
 610. Ăn nói bộp chộp
 611. Ăn nói chanh chua
 612. Ăn nói chảnh lỏn
 613. Ăn nói chua ngoa
 614. Ăn nói chững chạc
 615. Ăn nói có duyên
 616. Ăn nói dịu dàng
 617. Ăn nói dóng đôi
 618. Ăn nói giọng một
 619. Ăn nói hồ đồ
 620. Ăn nói hớ hênh
 621. Ăn nói hỗn xược
 622. Ăn nói khiêm tốn
 623. Ăn nói khúc chiết
 624. Ăn nói lấp lững
 625. Ăn nói lễ độ
 626. Ăn nói luộm thuôm
 627. Ăn nói ra vẻ
 628. Ăn nói rành mạch
 629. Ăn nói thô tục
 630. Ăn nói từ tốn
 631. Ăn nói vớ vẩn
 632. Ăn nói xấc láo
 633. Ăn nói xấc xược
 634. Ăn ở có thủy có chung
 635. Ăn ở hai lòng
 636. Ăn ở thất đức
 637. Ăn ở thiện thì có thiện thần biết
 638. Ăn ở ác có ác thần hay
 639. Ăn ở thủy chung
 640. Ăn măng nói mọc
 641. Ăn cò nói bay
 642. Ăn ớt rủi cay, hít hà chịu vậy
 643. Ăn phải đũa
 644. Ăn phải mùi chùi phải sạch
 645. Ăn phải nhai nói phải nghĩ
 646. Ăn phùng má trợn mắt
 647. Ăn quả cây táo rào cây thầu dầu
 648. Ăn quà cho biết mùi quà
 649. Ăn quả nhả hạt (nhả hột)
 650. Ăn quả nhớ kẻ làm vườn
 651. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 652. Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
 653. Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng
 654. Ăn quà như mõ khoét
 655. Ăn quả trả vàng
 656. Ăn quả vả trả quả sung
 657. Ăn quẩn cối xay
 658. Ăn quán ngủ đình
 659. Ăn quen bén mùi
 660. Ăn quen chồn đèn mắc bẫy
 661. Ăn quen nhịn không quen
 662. Ăn rá cơm ỉa rá cơm
 663. Ăn ráy ngứa miệng
 664. Ăn rồi cắp đít đi chơi
 665. Ăn rồi dắt vợ lên rừng
 666. Ăn rồi nằm ngửa nằm nghiêng
 667. Ăn rồi quẹt môi
 668. Ăn rươi chịu bão cho cam
 669. Ăn sạc nghiệp
 670. Ăn sạch bát sạch dĩa
 671. Ăn sao cho được mà mời
 672. Ăn sao đền vậy
 673. Ăn sạt nghiệp
 674. Ăn sau đầu quét dọn
 675. Ăn sâu ngập cánh
 676. Ăn se sẻ đẻ ông voi
 677. Ăn sổi ở thì
 678. Ăn sóng nói gió
 679. Ăn sống nuốt tươi
 680. Ăn sung mặc sướng
 681. Ăn sung ngồi gốc cây sung
 682. Ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hoành
 683. Ăn sung ngồi gốc cây sung 
 684. Ăn sung trả ngáy
 685. Ăn tái ăn tam
 686. Ăn tại phủ ngủ tại công đường
 687. Ăn tàn ăn mạt ăn nát cửa nhà
 688. Ăn tàn phá hại
 689. Ăn táo trả hột
 690. Ăn tay ăn túi
 691. Ăn tham chắc mặc tham dày
 692. Ăn tham lam làm trốc mép
 693. Ăn thanh cảnh
 694. Ăn thanh nói lịch
 695. Ăn thật làm dối
 696. Ăn thật làm giả
 697. Ăn thất nghiệp trả quan viên
 698. Ăn theo thuở ở theo thì (theo thời)
 699. Ăn thì ăn (lựa) những món ngon
 700. Ăn thì ăn trước ngồi trên
 701. Ăn thì có mó thì không
 702. Ăn thì có ó thì không
 703. Ăn thì cúi trốc đẩy nốc thì van làng
 704. Ăn thì em chả kém ai
 705. Ăn thì ha hả trả thì hu hu
 706. Ăn thì mau chân việc cần thì đủng đỉnh
 707. Ăn thì nhanh chân khó đến thân thì chạy
 708. Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu
 709. Ăn thì no cho thì tiếc
 710. Ăn thì nồi bẩy nồi ba
 711. Ăn thì vùa thua thì chạy (thì chịu)
 712. Ăn thiệt làm dối
 713. Ăn thịt người không tanh
 714. Ăn thịt thì thối ăn đầu gối thì trơ
 715. Ăn thịt trâu không có tỏi
 716. Ăn thịt trâu không tỏi
 717. Ăn thô nói tục
 718. Ăn thô tục nói thô lỗ
 719. Ăn thóc tìm giống
 720. Ăn thừa mứa
 721. Ăn thừa nói thiếu
 722. Ăn thủng nồi trôi rế (trôi trã)
 723. Ăn thúng trả đấu
 724. Ăn thuốc bán trâu ăn trầu bán ruộng
 725. Ăn tiêu nhớ tỏi bùi ngùi
 726. Ăn tìm đến đánh tìm đi
 727. Ăn to như đầu beo
 728. Ăn to nói lớn
 729. Ăn to uống đậm
 730. Ăn tối lo mai
 731. Ăn tôm cấu đầu
 732. Ăn trầu nhả bã
 733. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
 734. Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng
 735. Ăn cơm nhớ Thần Nông cày ruộng
 736. Ăn trắng mặc trơn
 737. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 738. Ăn trầu không có vỏ sao cho đỏ môi
 739. Ăn trầu mà có vỏ chay
 740. Ăn trầu nhà trai
 741. Ăn trầu phải mở trầu ra
 742. Ăn trầu thì bỏ quên vôi
 743. Ăn cau, bỏ hạt, nàng ơi hỡi nàng!
 744. Ăn trầu thì phải có vôi
 745. Ăn trên ngồi trốc
 746. Ăn trên ngồi trốc hưởng lộc dài dài
 747. Ăn trên ngồi trước (nói trước)
 748. Ăn tro bọ trấu
 749. Ăn trộm ái tình
 750. Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành Tiên
 751. Ăn trộm chê vải hẹp khổ
 752. Ăn trộm có tang chơi ngang có tích
 753. Ăn trộm của trời
 754. Ăn trông nồi ngồi trông hướng
 755. Ăn trông xuống uống trông lên
 756. Ăn trứng thì đừng ăn con
 757. Ăn trước bước không nổi
 758. Ăn trước trả sau
 759. Ăn từ dần chí dậu
 760. Ăn từ đầu bữa tới cuối bữa
 761. Ăn từ đầu dần tới cuối dậu
 762. Ăn từ giờ Dần đến giờ Tỵ
 763. Ăn tục nói phét
 764. Ăn tươi nuốt sống
 765. Ăn tùy chốn bán vốn tùy nơi
 766. Ăn tùy chủ ngủ tùy nơi
 767. Ăn tùy nơi chơi tùy chốn
 768. Ăn tuyết nằm sương (uống sương)
 769. Ăn uống thì tìm đến đánh đầm thì tìm đi
 770. Ăn uống tìm đến đánh nhau tìm đi
 771. Ăn uống vô độ
 772. Ăn vãi đầu vãi đuôi
 773. Ăn văng đổ vãi
 774. Ăn vặt quen miệng làm biếng quen thân
 775. Ăn vặt quen mồm
 776. Ăn vay từng bữa không cửa không nhà
 777. Ăn vi chủ ngủ vi tiên
 778. Ăn vô điều độ
 779. Ăn vô độ (vô hậu)
 780. Ăn vóc học hay
 781. Ăn vóc học nên
 782. Ăn vừa ở phải
 783. Ăn vung bỏ vãi
 784. Ăn vụng chóng no
 785. Ăn vụng không biết chùi mép
 786. Ăn vụng ngon miệng
 787. Ăn vụng xó bếp
 788. Ăn xì xà xì xụp
 789. Ăn xin cho đáng ăn xin
 790. Ăn xó bếp chết gầm chạn (ngủ gầm chạn)
 791. Ăn xó bếp uống nước ao
 792. Ăn xô bồ
 793. Ăn xó mó niêu
 794. Ăn xôi chùa ngậm họng
 795. Ăn xôi chùa quét lá đa
 796. Ăn xôi không bằng đôi đĩa
 797. Ăn xôi nghe kèn
 798. Ăn xổi ở thì
 799. Ăn xong hạch sách vỗ đách ra đi
 800. Ăn xong không biết chùi mép
 801. Ăn xong quẹt mỏ
 802. Ăn xưa chừa nay (sau)
 803. Ăn xuôi nói ngược

> Xem thêm: Thành ngữ tục ngữ nói về lòng tự trọng

> Xem thêm: Thành ngữ tục ngữ nói về lòng nhân hậu

Thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ở trong câu

Thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ở trong câu
Thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ở trong câu

Bên cạnh các câu ca dao tục ngữ có từ ăn ở đâu, sau đây, GenZ Đọc Sách sẽ gợi ý thêm các câu ca dao tục ngữ có từ ăn ở trong câu. Cùng tham khảo để tìm được một câu ca dao, thành ngữ tục ngữ có từ ăn phù hợp nhé!

1. Muốn cho ngũ tạng được yên

Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau.

2. Mẹ mong gả thiếp về vườn

Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh.

3. Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?

Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!

4. Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?

Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!

5. Bậu ra bậu lấy ông câu

Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu

Kho tiêu, kho ớt, kho hành.

Kho ba lượng thịt để dành mà ăn…

6. Điên điển mà đem muối chua 

Ăn cặp cá nướng đến vua cũng thèm.

7. Mùa hè ăn cá sông, mùa đông ăn cá biển. 

8. Ai về ăn nhút Thanh Chương

Dừng chân nếm thử vị tương Nam Đàn.

9. Gặp nhau ăn một miếng trầu

Mai ra đường cái gặp nhau ta chào.

10. Bữa ăn có cá cùng canh

Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.

11. Má ơi đừng đánh con đau

Để con bắt ốc hái rau má nhờ

Má ơi đừng đánh con hoài

Để con bắt ốc hái xoài mà ăn.

12. Tiện đây ăn một miếng trầu

Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.

> Xem thêm: Tục ngữ về con người và xã hội

Ca dao tục ngữ có từ ăn chế của GenZ

Ca dao tục ngữ có từ ăn chế của GenZ
Ca dao tục ngữ có từ ăn chế của GenZ

Bên cạnh những câu ca dao tục ngữ có từ ăn mà ông bà xưa để lại, còn một số các câu ca dao tục ngữ có từ ăn được GenZ chế lại cực kỳ hài hước. Cùng tham khảo nhé!

1. Ăn quả nhớ kẻ chân mày

2. Được ăn cả, ngã thì đau.

3. Râu tôm nấu với ruột bầu,

Chồng chan vợ ngó, lắc đầu không ăn. 

4. Cá không ăn muối cá ươn

Không có xe đẹp thôi đừng yêu em.

5. Cá không ăn muối cá ươn, Con không ăn muối… thiếu iot rồi con ơi

6. Ăn trông nồi, ngồi trông người bên cạnh.

7. Con cò mà đi ăn đêm

Lỡ mà bị bắt vặt lông nấu liền

8. Ăn kĩ no lâu, cày sâu mau mệt

9. Hãy ăn chơi cho hết đời tuổi trẻ,

Để về già vui vẻ….đạp xích lô.

10. Thà hôn em một lần rồi ăn tát!!!!

Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em

> Xem thêm: Ca dao tục ngữ về gia đình

Trên đây là các câu thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn ông bà xưa để lại. Hy vọng với những câu tục ngữ có từ ăn mà GenZ Đọc Sách vừa chia sẻ, bạn có thể tìm được một câu ca dao tục ngữ từ ăn phù hợp. Ngoài chủ đề các câu thành ngữ, ca dao tục ngữ có từ ăn, nếu còn bất cứ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại câu hỏi để được giải đáp miễn phí nhé. Thân chào!

4.5/5 - (101 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *